header2

شهرداری گز برخوار و صندوق قرض الحسنه جواد الائمه (ع) برگزار می کند.برگزاری همایش رایگان پژوهش موفق و مقاله نویسی ISI.

مدرس : دکترفریبرز شریفیان جزی

محل های ثبت نام: شهرداری گز - قرض الحسنه جوادالائمه (ع) - فرهنگسرای ادیب برومند

زمان :جمعه 96/11/27 ساعت 9 تا 12

مکان :پردیس سینمایی بهار