header2

شهرداری و شورای شهر گز برخوار برگزار می کند.جشن بزرگ انقلاب پنجشنبه 96/11/19 .ساعت 18 ، ورزشگاه کوثر.

ازعموم شهروندان برای حضور در جشن دعوت می گردد.