header2

روز دوشنبه ٩٦/١١/١٦ شهردار گز به اتفاق رييس شوراي اسلامي شهر و مدير روابط عمومي شهرداري با دانش آموزان و مربيان دبيرستانهاي شهيدان اشراقي و هوشمند ديدار نمودند كه در اين ديدار شهردار گز ضمن ارائه نكاتي در مورد حقوق شهروندي از دانش آموزان درخواست نمود، با ارائه نظرات و پيشنهادات خود مديريت شهري را در اجراي بهتر وظائف ياري نمايند.
در ادامه از نمايشگاه انقلاب اسلامي كاري از كودكان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر بازديد و سپس در همايش فرزند پروري كه در محل سينما بهار در حال اجرا بود شركت و آقاي دكتر بخشي مطالبي را در مورد رعايت اخلاق در جامعه براي حاضرين در همايش ايراد نمودند