header2

امروز شنبه پنجم خرداد ماه مهندس ذاکر اصفهانی شهردار و جمعی از مسوولین واحدهای مختلف شهرداری ضمن بازدید از بوستان شهید مدرس ،با پیمانکار جدید فضای سبز دیدار و در خصوص مسائل و موضوعات مربوط به فضای سبز شهری صحبت کردند
همچنین در این بازدید میدانی بر مدیریت نگاهداشت فضای سبز فعلی شهر با توجه به موضوع مهم کم آبی اشاره کردند

ایشان در ادامه از باغ بانوان بازدید به عمل آوردند.در این بازدید میدانی، قابلیت ها،نقاط ضعف وقوت مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.ایشان همچنین با مشاهده میدانی وضعیت باغ بانوان، ضمن تشکر از نصب ست ورزشی در مجموعه فوق ،پیشنهادات وتذکراتی جهت پویایی و بی نقص شدن مجموعه متذکر شدند.

لازم به ذکر است در روزهای پیش رو مجموعه ست بازی و ورزشی مخصوص بانوان در رده های سنی مختلف در باغ بانوان نصب خواهد شد