header2

مراسم بزرگداشت شهید خدمت.رئیس جمهور مغتنم و مردمی آیت الله رئیسی و کادر پرواز ،وزیر امور خارجه ،امام جمعه تبریز با استقبال پرشور مردم در شهر شهیدان وایثارگران ومردم قدرشناس گزبرخوار در میدان توحید برگزار گردید