header2

در مراسمی رئیس اداره برق شهر معرفی شد

در این آیین که با حضور حجت الاسلام محمدی امام جمعه شهر ،مهندس مشفقی ریاست اداره برق شهرستان شاهین شهر و میمه،آقای هادیان عضو شورای اسلامی شهر، آقای عنایتی نماینده اداره آبفای شهر و به میزبانی مهندس ذاکر اصفهانی شهردار برگزار شد ضمن قدردانی از زحمات مهندس مهدی خسروی در طول مدت تصدی ریاست اداره برق شهر ،آقای مهندس شهرام خسرویان به عنوان رئیس جدید اداره برق شهر گز برخوار معرفی گردید

شایان ذکر است مهندس خسرویان به مدت ۱۴ سال رئیس اداره برق بخش میمه بوده‌اند.