header2

برگزاری جشنواره کُشتی نونهالان برای اولین بار در شهرگزبرخوار

مسابقه کشتی ویژه نونهالان ، با حضور بیش از ۱۴۰ ورزشکار از شهرهای گزبرخوار، اصفهان، شاهین شهر، خورزوق، زازران و به میزبانی هیات کشتی شهر گز برگزار شد و در پایان از نفرات برتر قدردانی به عمل آمد