header2

در روز شنبه پنجم آذرماه و به دستور مهندس ذاکر اصفهانی شهردار، مهندس رضایی معاونت شهرداری و مهندس رزاز زاده سرپرست اداره عمران با حضور در مسجد قمر بنی هاشم مجموعه مسکونی شهرک لاله سرخ از وضعیت سرویس بهداشتی مجموعه فوق به منظور برآورد هزینه اتمام و تکمیل آن بازدید کردند.