header2

درروز شنبه پنجم آذرماه، مهندس شریفی ریاست اداره آبفا شهرستان شاهین شهر، مهندس جلالی ریاست اداره آبفا گزبرخوار به اتفاق هیأت همراه با مهندس ذاکر اصفهانی شهردار دیدار، و ضمن تبریک انتصاب مهندس ذاکر اصفهانی به عنوان شهردار گزبرخوار، بر تعامل و همکاری متقابل جهت تسریع در امور خدماتی در سطح شهر تاکید کردند.
مهندس ذاکر اصفهانی نیز ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور حاضرین، یکی از اداراتی که با شهرداری همکاری خوبی داشته را اداره آبفا معرفی و از مدیران مجموعه فوق قدردانی کردند.