header2

به همت مهندس ذاکر شهردار محترم و اعضای شورای اسلامی شهر گز برخوار ،آسفالت معابر خاکی شهرک لاله سرخ پس از چندین سال انجام گردید.

با اجرای این مرحله از روکش آسفالت فقط معابری که هنوز انشعاب فاضلاب ندارند باقی می ماند که پس از اجرای لوله گذاری فاضلاب طی روزهای آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همچنین در مهرماه روند لکه گیری معابر باقی مانده در سطح شهر و خیابانهای دانشجو و نواب انجام خواهد گرفت.