header2

به همت مهندس ذاکر اصفهانی شهردار و اعضای شورای ششم طی جلسات مکرر در یکماه گذشته و سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن و پیگیری آقای حاجی نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه 16شهریورماه با الحاق ۷۰ هکتار زمین به محدوده خدماتی شهرگزبرخوار با هدف تامین مسکن در طرح ملی مسکن موافقت گردید
در این دیدار که آقای حاجی ،مهندس کاظمی طبا فرماندار شهرستان،مدیران کل بنیاد مسکن، راه و شهرسازی استان،شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر حضور داشتند از مکان پیشنهادی، بازدید میدانی صورت گرفت و دستور لازم جهت اجرایی شدن این طرح صادر شد.