header2

شوراي اداري شهرداري با حضور شهردار و كاركنان ستادي شهرداري در تاريخ ٩٦/١١/٨ برگزار و در راه پيشبرد اهداف شهرداري بحث و تبادل نظر شد.
در اين جلسه دكتر بخشي شهردار محترم ضمن تشكر از تلاش همكاران از كاركنان درخواست نمودند كه بيش از گذشته در راه خدمت بي منت به شهر و شهروندان و تكريم مردم در نظام اداري و تسريع در انجام فرآيندهاي كار و حركت به سمت سازماني توانمند و پاسخگو اهتمام و تلاش نمايند .
در پايان جلسه و همانند ماه قبل از ٦ نفر از پرسنل شهرداري كه بيش از ديگران در رعايت مقررات اداري و تكريم مردم كوشا بودند با اهداي هدايائي تجليل بعمل آمد.