header2

در راستای پیگیری مباحث مربوط به حوزه راهداری شهرگزبرخوار روز پنجشنبه مورخ سی ام دیماه جلسه ای با حضور مهندس کاظمی طبا فرماندار شهرستان، مهندس شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان،مهندس دادخواه معاون محترم مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ، مرادی رئیس اداره راهداری شهرستان شاهین شهر و میمه، مهندس غلامی شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر در محل شهرداری تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مباحث مطروحه از جمله موضوع دسترسی به اورژانس ۱۱۵, جایگاه CNG از طرف بزرگراه ,و زیر گذر بلوار خلیج فارس تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.