header2

فرماندار شاهین شهر و میمه طی لوحی از شهردار گز برخوار برای همکاری و همفکری با شورای آموزش و پرورش تقدیر و تشکر به عمل آوردند.