header2

در شامگاه دوشنبه مورخ 1396/11/2 شهردار شهر گز برخوار به همراه تعدادی از اعضاء شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در جمع نمازگزاران و هیئت امناء تکیه 12 امام (ع) حضور یافتند و در خصوص مسائل شهر سخنانی ایراد نمودند.